8 Μαρ 2017

ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΚΕΡΚΥΡΑΪΚΩΝ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣ (Ο.ΚΕ.Σ.Α.)
Ψαρών 54 τ.κ.10439 Αθήνα
Α.Φ.Μ.: 090259643 ΔΟΥ Α' Αθηνών
http://takerkyraika.blogspot.gr/ 
e-mail: okesads@gmail.com
τηλ.: Προέδρου: 6937179122-Γραμματέα: 6972033347
Ημ/νια8/3/2017
Αρ. πρωτ.

Ανακοίνωση 1η – 8/3/2017


Της Επιτροπής
Δημοσίων Σχέσεων 
και  θεμάτων Γυναίκας και Ισότητας 


8 Μάρτη: ΗΜΕΡΑ της ΓΥΝΑΙΚΑΣ


Η 8η Μάρτη είναι συμβολική  μέρα τιμής και μνήμης  στην αιώνια γυναίκα και στους αγώνες της για χειραφέτηση.

Η ΟΚΕΣΑ τιμά τους διαχρονικούς αγώνες για τα δικαιώματα  και  ισότητα.

Η γυναίκα συνεχίζει να αποτελεί αντικείμενο εκμετάλλευσης και καταπίεσης σε όλο τον κόσμο.

Απαιτείται ένταση των αγώνων  σε παγκόσμιο επίπεδο   ώστε να σταματήσει αυτή η αντιανθρώπινη χειραγώγηση και εκμετάλλευση.

Πανανθρώπινος συντονισμός και δράση να καταργηθούν αμέσως κάθε μορφή εκμετάλλευσης, ανισότητας, οι περιορισμοί, τα σύμβολα  και οι διακρίσεις που επιβάλλονται για ιδεολογικούς, πολιτικούς, θρησκευτικούς, εθιμικούς λόγους.


Για την  Επιτροπή ΟΚΕΣΑ
Η Πρόεδρος  
Αγγελική Σαμοϊλη

22 Ιαν 2017

Εξώδικο της ΟΚΕΣΑ προς την Εθνική Τράπεζα για τις ασβεστωμένες οροφογραφίες

Αναδημοσιεύεται το κείμενο της εξώδικης διαμαρτυρίας και πρόσκλησης προς την Εθνική Τράπεζα όπως συντάχθηκε από το δικηγορικό γραφείο «Γ. Παπασίμος και Συνεργάτες».


ΕΝΩΠΙΟΝ ΠΑΝΤΟΣ ΑΡΜΟΔΙΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ 
ΚΑΙ ΑΡΧΗΣ

ΕΞΩΔΙΚΗ ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ


Του Σωματείου με την επωνυμία «ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΚΕΡΚΥΡΑΪΚΩΝ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣ» (ΟΚΕΣΑ), που εδρεύει στην Αθήνα (οδός Ψαρών 54), όπως νομίμως εκπροσωπείται από τον Πρόεδρο του Δ.Σ. αυτού, Ιωάννη Ζωχιό.

ΠΡΟΣ

Την ανώνυμη τραπεζική εταιρία με την επωνυμία «ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε.», που εδρεύει στην Αθήνα (οδός Αιόλου 86) και εκπροσωπείται νόμιμα.

~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~

Όπως γνωρίζετε, με το υπ’ αριθμ. 27.156/5.3.1996 συμβόλαιο του Συμβολαιογράφου Αθηνών Ευαγγέλου Καριοφύλλη, αγοράσαμε από εσάς το ακίνητο, που βρίσκεται επί της οδού Ψαρών 54 στην Αθήνα, κατασκευής της πρώτης 10ετίας του 1900, που αποτελείται από ισόγειο όροφο (ημιυπόγειο) επιφανείας 142,70 τ.μ., πρώτο (Α’) όροφο επιφανείας 142,70 τ.μ. και από δεύτερο (Β’) όροφο επιφανείας 142,70 τ.μ., αντί του ποσού των 35.000.000 δραχμών. Το συνολικό, δε, κόστος της αγοράς για εμάς έφθασε τα 53.000.000 δραχμές, αφού, πέραν των συμβολαιογραφικών εξόδων, καταβλήθηκαν, αφενός, 7.000.000 δραχμές για φόρο μεταβίβασης (κόστος, που δεν είχαμε προϋπολογίσει, καθόσον θεωρούσαμε, ότι τα Σωματεία με τον δικό μας χαρακτήρα, βρίσκονταν σε καθεστώς απαλλαγής φόρου) και, αφετέρου, 10.000.000 δραχμές για τόκους υπερημερίας  του δανείου που συνάψαμε με  εσάς  για το υπόλοιπο ποσό των 21.000.000 δραχμών.
Η εξόφληση του παραπάνω υπέρογκου συνολικού ποσού των 53.000.00 δραχμών ολοκληρώθηκε κάτω από πολύ δύσκολες συνθήκες, εσείς, δε, ως τραπεζικό ίδρυμα, την περίοδο 1997 – 1998 προχωρήσατε σε διαδικασίες πλειστηριασμού, λόγω πολύ μικρής καθυστερήσεως των δόσεων αποπληρωμής, με συνέπεια την επιβολή υψηλότερων τόκων υπερημερίας. Με την σημαντική συμβολή και τις προσπάθειες των μελών μας, την ιδιαίτερη συμβολή της γενέτειρας Κέρκυρας και της Επιτροπής Προσωπικοτήτων, που είχε συγκροτηθεί για τον σκοπό στήριξης του έργου αυτού, αποφεύχθηκαν οι κίνδυνοι και ολοκληρώθηκε κανονικά  η εξόφληση αυτού.
Κατά τη διαδικασία πλειστηριασμού και  την αγορά του κτιρίου, η τράπεζά σας, αν και ιδιοκτήτρια αυτού του τριώροφου με κήπο νεοκλασικού από το 1950, δεν μας ενημέρωσε, ως όφειλε, ότι κάτω από τα ασβεστωμένες οροφές  και τοίχους, και στα τρία επίπεδα του κτιρίου, υπήρχαν αξιόλογες οροφογραφίες, οι οποίες αποκαλύφθηκαν το 1997, από κρατικές Υπηρεσίες, με συνέπεια να χαρακτηρισθεί το κτίριο αυτό ως «ιστορικό διατηρητέο μνημείο» (ΕτΚ ΥΠΠΟ-973/ΤΒ/3.11.1997 και ΥΠΕΧΩΔΕ-844/ΤΔ/8.10.1997).
Είναι προφανές και αυτονόητο ότι, εάν εσείς είχατε εμφανίσει τις οροφογραφίες ή, ως οφείλατε, μας είχατε ενημερώσει, ότι κάτω από τον ασβέστη υπήρχαν αυτές, τότε δε θα προχωρούσαμε στην αγορά αυτού του ακινήτου, καθόσον το κόστος αποκατάστασης μόνο των οροφογραφιών αυτών, υπερβαίνει το συνολικό, ως άνω, κόστος αγοράς, που άγγιξε το ποσό των 53.000.000 δραχμών (155.539,25 Ευρώ) , το δε συνολικό κόστος αποκατάστασης ολοκλήρου του κτιρίου ξεπερνάει τις πεντακόσιες χιλιάδες ευρώ ( 500.000,00 Ευρώ).
Είναι αλήθεια, ότι το ΥΠΕΧΩΔΕ το 1997, λόγω του χαρακτηρισμού αυτού ως «ιστορικού διατηρητέου μνημείου», επιχορήγησε με 30.000.000 δραχμές την έναρξη των εργασιών αποκατάστασης του κτιρίου. Πλην όμως, το ΕΤΕΡΠΣ μετέτρεψε αυθαιρέτως την προβλεπόμενη εφάπαξ προκαταβολή των 30.000.000 δραχμών σε τμηματική. Εξ αυτών, εκταμιεύθηκε το 1998 ως προκαταβολή μόνο το ποσό των 5.000.000 δραχμών, τα οποία η ΟΚΕΣΑ χρησιμοποίησε για εργασίες  στο κτίριο και εξόφληση υπολοίπου από το δάνειο σε εσάς.
Στη συνέχεια, το 2011, η, τότε, υπουργός κ. Μπιρμπίλη μετέφερε με απόφασή της τα του ΕΤΕΡΠΣ, στο νέο «Πράσινο Ταμείο», χωρίς, όμως, έκτοτε, αυτό να ανταποκριθεί στην καταβολή των υπολοίπων 25.000.000 δραχμών προς εμάς, διαθέτοντας αυτά σε άλλες επιλογές.
Τα παραπάνω έχουν ως συνέπεια, να εμφανίζονται σήμερα ιδιαίτερα προβλήματα σε τοίχους και στέγη, στις οροφές, στα πατώματα και στις οροφογραφίες.  Έτσι, το κτίριο αυτό δεν μπορεί να ανταποκριθεί στα οράματα, τους στόχους, τους σχεδιασμούς και τις ανάγκες του Σωματείου μας, και των δεκάδων  μελών μας Πρωτοβάθμιων Σωματείων,  παρά το γεγονός ότι βρίσκεται στην ιδιοκτησία του, εξοφλημένο με ιδιαίτερο κόπο και κόστος.
Το κτίριο αυτό, με στοιχεία που μας δώσατε πρόσφατα, δεν κατοικήθηκε μετά το 1950.
Η ΟΚΕΣΑ,  με επιστολές προς τις Διοικήσεις της ΕΤΕ και προφορικές παρεμβάσεις, έχει επισημάνει τα παραπάνω και έχει ζητήσει την οικονομική στήριξη  της Τράπεζας προκειμένου να αντιμετωπιστούν τα σοβαρότατα, αλλά μη γνωστά  κατά την αγορά,   προβλήματα του κτιρίου. Πρότεινε, την αποκατάσταση ενός ιστορικού διατηρητέου   μνημείου,  με την   ένταξη και αυτού  στις   συχνές γνωστές   χορηγίες της ΕΤΕ,    το οποίο, εκτός τους σκοπούς και της ανάγκες της ΟΚΕΣΑ και των Μελών, θα συμβάλλει στη συνολική ανάπτυξη της υποβαθμισμένης Περιοχής όπου βρίσκεται. Και ναι μεν   με τις παρεμβάσεις  αυτές βρήκαμε λεκτική δικαίωση και υποσχέσεις για την αποκατάσταση της αδικίας που έχουμε υποστεί, πλην όμως δεν υπήρξε μέχρι σήμερα καμιά έμπρακτη ανταπόκριση.

Επειδή αποκρύψατε σε εμάς την ύπαρξη οροφογραφιών στο εν λόγω κτίριο, οι οποίες θα αποτελούσαν απόλυτο αποτρεπτικό λόγο για την μη αγορά αυτού του κτιρίου.

Επειδή, εξαιτίας της υπάρξεως αυτών των αποκρυβεισών από εμάς οροφογραφιών, το κτίριο αυτό κρίθηκε ως «ιστορικό διατηρητέο μνημείο», με συνέπεια το τεράστιο κόστος αποκατάστασης και την απώλεια κάθε αγοραστικής αξίας.

Επειδή, λόγω της δικής μας οικονομικής αδυναμίας, η οποία εξαντλήθηκε στην πλήρη εξόφληση του τιμήματος προς εσάς και των υψηλών τόκων υπερημερίας που μας επιβάλατε για το δάνειο που μας χορηγήσατε, υπάρχει σοβαρός κίνδυνος καταστροφής αυτών των οροφογραφιών και συνολικά του, διατηρητέου πλέον, αυτού κτιρίου.

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ


Με επιφύλαξη κάθε νομίμου δικαιώματός μας


ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΟΜΑΣΤΕ

Για την, μέχρι τώρα, στάση σας, αφενός, εν σχέσει με την απόκρυψη των οροφογραφιών, κατά την αγορά του κτιρίου αυτού και, αφετέρου, για την μη συνδρομή σας στην προσπάθεια αποκατάστασης αυτών, παρά τις, μέχρι τώρα, προφορικές ενημερώσεις και προσπάθειές μας προς εσάς.

ΣΑΣ ΚΑΛΟΥΜΕ

Να συμβάλλετε ενεργά στην αποκατάσταση και ανάδειξη αυτών των οροφογραφιών και, εν γένει, αυτού του διατηρητέου ιστορικού μνημείου, είτε με την έγκριση του απαιτούμενου χρηματικού κονδυλίου για την πλήρη αποκατάσταση αυτών με δικές μας ενέργειες, είτε με την ανάθεση της αποκατάστασης σε δικό σας αρχιτέκτονα – τεχνικό σύμβουλο και συνεργείο αποκατάστασης.

Αρμόδιος δικαστικός επιμελητής να επιδώσει την παρούσα προς αυτήν που απευθύνεται, για να λάβει γνώση και για τις νόμιμες συνέπειες, αντιγράφοντας το περιεχόμενο στην έκθεση επιδόσεως.

Αθήνα, 22.12.2016
Ο πληρεξούσιος δικηγόρος

14 Δεκ 2016

Στο φόντο των 35 χρόνων ΟΚΕΣΑ, με ιδιαίτερη επιτυχία και οι Κερκυραϊκές εκδηλώσεις, 11 Δεκέμβρη, στην Αθήνα

ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΚΕΡΚΥΡΑΪΚΩΝ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣ (Ο.ΚΕ.Σ.Α.)
Ψαρών 54 τ.κ.10439 Αθήνα
Α.Φ.Μ.: 090259643 ΔΟΥ Α' Αθηνών
http://takerkyraika.blogspot.gr/ 
e-mail: okesads@gmail.com
τηλ.: Προέδρου: 6937179122-Γραμματέα: 6972033347
Ημ/νια13/12/2016
Αρ. πρωτ.
7η Ανακοίνωση 2016


Στο φόντο  των 35 χρόνων ΟΚΕΣΑ

Με ιδιαίτερη επιτυχία και οι εκδηλώσεις 11 Δεκέμβρη
από ΟΚΕΣΑ-Συλλόγους, στο Κτίριο και Αγ. Παύλο.


1η παρουσία του νέου Μαέστρου Πέτρου Χυτήρη
και συνάντησή του  με Χορωδούς της Χορωδίας της ΟΚΕΣΑ.
Εκδηλώσεις στη μνήμη Γιάγκου Χαρτοφύλακα! 


Συμμετοχή: Εκπροσώπων Δήμου Αθήνας, Τοπικών-Επτανησιακών Φορέων, Προέδρων-Μελών ΔΣ Συλλόγων,  Προέδρων Επιτροπών, Μελών Συλλόγων, Κατοίκων και Φίλων.
Παρούσα η Φιλαρμονική του Δήμου Αθηναίων. Μέτρα   από την Τροχαία Αθηνών!

Με ιδιαίτερη επιτυχία και μεγάλη συμμετοχή  πραγματοποιήθηκαν την Κυριακή Απόγευμα, 11 Δεκέμβρη, οι εκδηλώσεις   από ΟΚΕΣΑ και Συλλόγους, στα πλαίσια των Κερκυραϊκών παρα-δόσεων για τον «Άγιο Σπυρίδωνα».
Εκπρόσωποι Φορέων, Στελέχη και Μέλη, Κάτοικοι και Φίλοι  συναντήθηκαν  στον Αγ. Παύλο και στο Κτίριο, ανεξάρτητα θρησκευτικών πεποιθήσεων και χωρίς διακρίσεις.
Ιδιαίτερα εντυπωσιακή η πρώτη εμφάνιση του νέου Μαέστρου  Π. Χυτήρη.

Ξεκίνησαν οι εκδηλώσεις με  εσπερινό, περιφορά και ομιλία   από τον Π. Γαβριήλ.
Η Φιλαρμονική του Δήμου παιάνιζε έξω από το Ναό.
Ακολούθησαν, με συντονισμό της Γ.Γραμματέας Α.Γούση,  οι  εκδηλώσεις εντός του ιστορικού-παραδοσιακού και με Κήπο Κτιρίου. Κεράσματα με άρτους και παραδοσιακά  προϊόντα.
Οι άρτοι και τα άλλα προϊόντα ήταν με συμμετοχή και των Συλλόγων Συναραδιτών, Βατιωτών, Γιανναδιτών και Βουναταδιτών.
Τα γλυκίσματα, κατασκευής του υπεύθυνου της Εκδήλωσης  Κ. Λευτεριώτη  και οι  λουκουμά-δες προσφορά του τοπικού Ζαχαροπλαστείου Σπ. Οικονομίδη.

Στις ασφυκτικές με κόσμο αίθουσες εκ μέρους του ΔΣ ο Πρόεδρος  Γ. Ζωχιός, μετά τα καλωσορίσματα και τις παρουσιάσεις των παρευρισκομένων,   ενημέρωσε για  θέματα ιστορικά και τρέχοντα, το Κτίριο και τις εξελίξεις.
Ο Δήμαρχος Αθηναίων Γ.Καμίνης, ο Πρόεδρος της ΟΚΙΣ Γ.Μιχαλάς  και οι Πρόεδροι των Επιτροπών Θεμάτων Μουσικών, Γ. Τσιλιμπάρης  και Θεατρικών, Φ.Αρμένης,   έστειλαν  χαιρετισμό λόγω αδυναμίας παρουσίας.
Παρευρέθηκαν και απηύθυναν χαιρετισμό: Ο Εκπρόσωπος της  1ης Κ. Δ.Αθηναίων  Δ. Ευθυμίου, ο Πρόεδρος του Τοπικού Συλλόγου Αγ. Παύλου Τ. Δρόσος.
Ισχυρή η παρουσία και χαιρετισμός της Ένωσης Παξίων με επικεφαλής τον Πρόεδρο  Γ.Δήμα.
Ιδιαίτερο παρόν στις γεμάτες αίθουσες από Προέδρους και  Μέλη Οργάνων  Συλλόγων, Επιτροπών της ΟΚΕΣΑ, διαχρονικών και νέων Στελεχών της, Μελών, Φίλων και Κατοίκων.

Οι  εκδηλώσεις έκλεισαν  με μουσικές μελωδίες από  Χορωδούς του νέου Μαέστρου και αρκετούς της Χορωδίας της ΟΚΕΣΑ. Ο Δάσκαλος Π.Χυτήρης ανέδειξε ιδιαίτερα προσόντα του και έδωσε δείγματα της νέας δυναμικής που θα εμφυσήσει στη Χορωδία της Ομοσπονδίας, αξιοποιώντας και όσα έχουμε δημιουργήσει, από το 1992,  με τον  αείμνηστο Γιάγκο  Χαρτοφύλακα,  στη μνήμη του οποίου αφιερώθηκαν οι εκδηλώσεις.
Ο νέος Μαέστρος είχε τη δυνατότητα μιας πρώτης γνωριμίας και με αρκετούς Χορωδούς της ΟΚΕΣΑ, να  διευθύνει και να τους ακούσει συντραγουδώντας.

Οι εκδηλώσεις αυτές συνέπεσαν με 
την ολοκλήρωση 35 χρόνων (1981) 
από την πρωτοβουλία ίδρυσης της ΟΚΕΣΑ.

Ο Πρόεδρος τόνισε ότι, στα 35 χρόνια της  η ΟΚΕΣΑ, έγραψε ιδιαίτερα σημαντική ιστορία σε πολλούς  τομείς, αλλά και με αρνητικές πτυχές. Θα συνεχίζει δε να γράφει ιστορία  με κέντρο αυτό το Κτίριο. Κτίριο γι αυτές αλλά, κυρίως, τις επόμενες γενιές!

Η ΟΚΕΣΑ ξεκίνησε το  Φθινόπωρο 1981, όταν  ο Σύλλογος Βουνιαταδιτών  αποφάσισε τις πρωτοβουλίες ώστε να  ξεκινήσουν  οι  διαδικασίες ίδρυσης Δευτεροβάθμιας  Οργάνωσης.
Συνάντησε τους Συλλόγους Συναραδιτών και Βελοναδιτών, συναποφάσισαν  και  απευθύνθηκαν στους άλλους Συλλόγους. Μετά από   διεργασίες, το 1982 πραγματοποιήθηκε  το Ιδρυτικό Συνέδριο.

Η ΟΚΕΣΑ και οι Σύλλογοι ευχαριστούν  όλους όσους συνέβαλαν στη σημαντική επιτυχία και αυτής της εκδήλωσης.
Αυτούς που κοπίασαν αγόγγυστα να οργανώσουν, όσους  συνέβαλλαν οικονομικά ή προσέφεραν προϊόντα και όλους που διαφήμισαν και προσκάλεσαν για παρουσία.
Ευχαριστούν για την παρουσία  τους εκπροσώπους Δήμου, Φορέων, Συλλόγων, Επιτροπών. Τους Φίλους και Κατοίκους.
Το Δήμο Αθηναίων, τη Φιλαρμονική του και τις Υπηρεσίες του για κλάδεμα, καθαριότητα κλπ.
Το Ναό Αγ. Παύλου με όλα όσα προσέφερε  με τις τελετές.
Την Τροχαία Αθηνών με την πολύωρη παρουσία της και τις αναγκαίες υπηρεσίες.
Κυρίως όμως το νέο Μαέστρο μας, τους Χορωδούς του και βεβαίως τους Χορωδούς της Χορωδίας της ΟΚΕΣΑ που παρευρέθηκαν και αυτούς που δεν μπόρεσαν αλλά υπόσχονται συμπόρευση στη νέα πορεία της Χορωδίας της Ομοσπονδίας. 

Η ΟΚΕΣΑ, με τα Όργανά της, τους Συλλόγους, τις Επιτροπές, τα Στελέχη  και Μέλη,  δεσμεύεται να συνεχίσει δυναμικά  βασιζόμενη στη σημαντική  35ετή δημιουργική πορεία αλλά και διδασκόμενη από όσα αρνητικά εμφιλοχώρησαν  ή συνεχίζουν να εμφιλοχωρούν.

1981-2016: 35 χρόνια ΟΚΕΣΑ   

35 χρόνια από ίδρυσης, 21 χρόνια από αγοράς του Κτιρίου, 3 χρόνια με χρήση του Κτιρίου!
35 χρόνια: Ευρύτερων πρωτοβουλιών-Δημιουργίας-Αγώνων-Προσφορών-Υποδομών .
35 χρόνια: Για ανάπτυξη της Κέρκυρας. Για Επτάνησα. Την Έδρα. Το όλο Κίνημα Απόδημων.
35 χρόνια: Με ιδιαίτερους αγώνες για: ΙΠ, Παλαιόπολη/MΡ, Π.Καλαμά, Ριο-Αντίριο, Εθνική-Ιονία- Εγνατία. Με Καταστατικά και Αναπτυξιακά  Συνέδρια, πολύμορφες  Ημερίδες-Συσκέψεις.
35 χρόνια: Με γραφεία/αίθουσες  για όλους, Εφημερίδα, Χορωδία, Χορευτικό, θεατρικό, πλήθος πολύμορφων εκδηλώσεων. Το 3ώροφο ιστορικό/διατηρητέο Κτίριο  και   με δεντρόφυτο Κήπο. 
35 χρόνια: Για Αυτονομία-Διαφάνεια-Δημιουργία-Δράση. Αλλά, και περιοδικής απώλειάς τους.
35 χρόνια με ξεχωριστή, ιστορική, πολύπλευρη παρουσία. Αλλά, και διαλείμματα αμαύρωσης της.


Για το Διοικητικό Συμβούλιο


Ο ΠρόεδροςΗ Γενική Γραμματέας
Γιάννης Ζωχιός(Επίτιμος Πρόεδρος ΟΚΕΣΑ)Γούση Αμαλία

(Πλούσιο φωτογραφικό υλικό αναρτάται  στο:  http://autenergos.blogspot.gr/2016/12/11-35.html)

7 Δεκ 2016

Πρόσκληση στις Κερκυραϊκές εκδηλώσεις στην Αθήνα. Κυριακή Απόγευμα, 11 Δεκέμβρη 2016

ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΚΕΡΚΥΡΑΪΚΩΝ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣ (Ο.ΚΕ.Σ.Α.)
Ψαρών 54 τ.κ.10439 Αθήνα
Α.Φ.Μ.: 090259643 ΔΟΥ Α' Αθηνών
http://takerkyraika.blogspot.gr/ 
e-mail: okesads@gmail.com
τηλ.: Προέδρου: 6937179122-Γραμματέα: 6972033347
Ημ/νια4/12/2016
Αρ. πρωτ.Εκδηλώσεις:
Κυριακή 11 Δεκέμβρη
στο Κτίριο της ΟΚΕΣΑ  και στο  Ν. Άγιου Παύλου


Πρόσκληση


Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΟΚΕΣΑ 
σας  προσκαλεί 
στις Κερκυραϊκές εκδηλώσεις στην Αθήνα  
με αφορμή τις διαχρονικές εορτές στην Κέρκυρα  
για τον «Άγιο Σπυρίδωνα».Οι εκδηλώσεις της ΟΚΕΣΑ για τους Απόδημους Κερκυραίους και τους Φίλους μας θα πραγματοποιηθούν την Κυριακή  Απόγευμα, 11 Δεκέμβρη:


Α. Ώρα 18:00, Εσπερινός με αρτοκλασία στο Ναό  Άγιου Παύλου.
Β. Ώρα 19:00, Εκδηλώσεις στο Κτίριο της ΟΚΕΣΑ (Ψαρών 54 Αθήνα-πίσω από το Ναό)  με  προσφορά άρτων, λουκουμάδων  και  άλλων  προϊόντων.
Και με μουσικά - καλλιτεχνικά δρώμενα .

Καλούμε Όλες και Όλους, 
ανεξάρτητα πεποιθήσεων,  
σε μια Κερκυραϊκή βραδιά με παράδοση 
και στόχο τη δημιουργική διαπολιτισμική έκφραση. 

Εκδηλώσεις για παραδόσεις-επετείους, δεν είναι μια τυπική ψυχαγωγική πράξη.
Αποτελούν μέσο γνωριμίας-γνώσης-αξιολόγησης-ανάδειξης-αμφισβήτησης-αλλαγής!

Η συνεύρεση  με άλλους, όμοιους και διαφορετικούς, αποτελεί πηγή διαλόγου-σεβασμού-ελευθερίας-ευχαρίστησης-έμπνευσης-δημιουργίας. 

Με  ιδιαίτερη εκτίμηση  

Για το Διοικητικό Συμβούλιο

Ο ΠρόεδροςΗ Γενική Γραμματέας
Γιάννης Ζωχιός(Επίτιμος Πρόεδρος ΟΚΕΣΑ)Γούση Αμαλία

 (Ναός και Κτίριο της ΟΚΕΣΑ  βρίσκονται στην οδό  Ψαρών, στο Κέντρο του τριγώνου:  Βάθη-Καραϊσκάκη-Σταθμός Λαρίσης. 3 λεπτά από Σταθμούς Μετρό: Μεταξουργείου ή  Στ. Λαρίσης).

29 Νοε 2016

Προς Υπουργούς Σταθάκη-Φλαμπουράρη: Άμεση εκταμίευση του υπόλοιπου «25 εκατομμυρίων δρχ.»


ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΚΕΡΚΥΡΑΪΚΩΝ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣ (Ο.ΚΕ.Σ.Α.)
Ψαρών 54 τ.κ.10439 Αθήνα
Α.Φ.Μ.: 090259643 ΔΟΥ Α' Αθηνών
http://takerkyraika.blogspot.gr/ 
e-mail: okesads@gmail.com
τηλ.: Προέδρου: 6937179122-Γραμματέα: 6972033347
Ημ/νια29/11/2016
Αρ. πρωτ.14


Κατεπείγον    
Προς Υπουργούς
1.ΥΠΕN, Κύριο Γιώργο Σταθάκη
2.Επικρατείας, Κύριο Αλέξανδρο Φλαμπουράρη

Κοινοποίηση: 
-Γραφείο Πρωθυπουργού
-ΥΠΕΣ, Κύριο Πάνο Σκουρλέτη
-Υπουργό Πολιτισμού, Κυρία Λυδία Κονιόρδου
-Αναπληρωτή ΥΠΕN, Κύριο Σωκράτη Φάμελλο
-ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ. 
-Κερκυραίους Βουλευτές: ΚυρίεςΚυρίους Φ.Βάκη,Κ.Παυλίδη,Α.Μπαλτά,Ν.Δένδια, Α.Καββαδία.

Θέμα:    Α. Άμεση εκταμίευση του υπόλοιπου «25 εκατομμυρίων δρχ.»  από την επιχορήγηση του ΥΠΕΩΔΕ/ΕΤΕΡΠΣ, το 1997,  για εργασίες αποκατάστασης και  αντιμετώπιση  ιδιαίτερων  κίνδυνων  στο, «ιστορικό διατηρητέο μνημείο»,  3ώροφο με Κήπο Κτίριο της ΟΚΕΣΑ (Ψαρών 54, Αθήνα) για τη στέγαση δεκάδων  Σωματείων  και το Πνευματικό Κέντρο των Κερκυραίων στην Αττική.
            Β. Συμπληρωματική Χρηματοδότηση

Σχετικά:  Επιστολές ΟΚΕΣΑ:
 1. Η  1-5/6/2013  προς ΥΠΕΚΑ Ε.Λιβιεράτο
 2. H 6-31/03/2014 προς ΥΠΕΚΑ Γ.Μανιάτη
 3. Η  129-8/07/14    προς ΥΠΕΚΑ Γ.Μανιάτη         
 4. Η 41-30/09/2014     προς ΥΠΕΚΑ Γ.Μανιάτη
 5. H   57-24 /02/2015   προς ΥΠΕΚΑ Π.Λαφαζάνη
 6. Η 17-20 /10/2015  προς ΥΠΕΚΑ Π.Σκουρλέτη
 7. H 6-20/9/2011 προς ΥΠΕΚΑ Γ. Παπακωνσταντίνου ( με την 7949-16-9-2011 Αναφορά και 640/Β/2011 Ερώτηση Βουλευτών)   


Αξιότιμοι   Υπουργοί
Κύριε Σταθάκη, Κύριε Φλαμπουράρη,
Ζητάμε την κατεπείγουσα παρέμβασή σας για ιδιαίτερο πρόβλημα που το κράτος δημιούργησε αλλά  καθυστερεί στην αντιμετώπισή του.

Αν και στα παραπάνω 1-7 σχετικά υπάρχουν  όλες οι λεπτομέρειες, επαναλαμβάνουμε συνοπτικά:
Το 1995 η ΟΚΕΣΑ αγόρασε, από πλειστηριασμό της ΕΤΕ, το Κτίριο στην Ψαρών 54-Αθήνα, κατασκευής του 1906.  Η αγορά έγινε με δάνειο από την ίδια Τράπεζα.
Όμως, η Τράπεζα, αν και ιδιοκτήτρια από το 1950,  κατά τον πλειστηριασμό δεν ενημέρωνε  ότι κάτω από τις ασβεστωμένες  οροφές και τοίχους, και στα 3 επίπεδα,  υπήρχαν αξιόλογες οροφογραφίες.
Αποκαλύφθηκαν το 1997 από κρατικές υπηρεσίες και έτσι χαρακτήρισαν το Κτίριο ως «ιστορικό διατηρητέο μνημείο» (Εφ.Κυβ.: ΥΠΠΟ-973/TB/3-11-1997 και ΥΠΕΧΩΔΕ-844/ΤΔ/8-10-1997).
Είναι αυτονόητο ότι,   αν η ΕΤΕ   εμφάνιζε τις οροφογραφίες, η ΟΚΕΣΑ δε θα το αγόραζε αφού, το κόστος αποκατάστασης ΜΟΝΟ των οροφογραφιών  υπερβαίνει το  συνολικό κόστος αγοράς το οποίο  έφθασε στα 53 εκ.δρχ. (συνυπολογίζονται και τα 7 εκ. δρχ.  του φόρου μεταβίβασης -είχαμε “εσφαλμένη” πληροφόρηση  ότι τα σωματεία μας απαλλάσσονται- και  επιπλέον περ. 10 εκ.δρχ. στην ΕΤΕ για τόκους και πανωτόκια του δανείου).
Την ίδια περίοδο ανεστάλη και η δυνατότητα μεταφοράς (πώληση) του συντελεστή δόμησης.

Βέβαια, το ΥΠΕΧΩΔΕ, το 1997 λόγω και του χαρακτηρισμού ως «ιστορικό διατηρητέο μνημείο», επιχορήγησε  με  30 εκ.δρχ. την έναρξη εργασιών αποκατάστασης του Κτιρίου (στοιχεία στο 1ο σχετικό).
Δυστυχώς το ΕΤΕΡΠΣ, «περιέργως», μετέτρεψε την προβλεπόμενη εφάπαξ καταβολή των 30 εκ.δρχ. σε τμηματική και με προϋποθέσεις.
Έτσι, το ΕΤΕΡΠΣ εκταμίευσε το 1998, ως προκαταβολή, μόνο 5 εκ.δρχ. τα οποία η ΟΚΕΣΑ χρησιμοποίησε για εργασίες στο Κτίριο και εξόφληση υπολοίπου  από το  δάνειο της ΕΤΕ.
Και ενώ προέκυψαν όλα αυτά τα απρόβλεπτα σημαντικά προβλήματα, το 2011 η υπουργός Μπιρπίλη, μετέφερε με απόφασή της  τα του ΕΤΕΡΠΣ στο νέο ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ αλλά με προϋποθέσεις.
Το ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ όμως χρησιμοποιεί  τεχνηέντως  την υπ. απόφαση  για να μην ανταποκρίνεται στις υποχρεώσεις του, αν και κληρονόμησε  τα υπόλοιπα  «25 εκ.δρχ.» της ΟΚΕΣΑ, τα οποία διαθέτει σε άλλες επιλογές.

Όλα τα παραπάνω δραματικά, σε συνδυασμό με «εσωτερικά προβλήματα» (λόγω και διαχρονικών «συμπεριφορών» πολιτικών/τοπαρχών που επιδιώκουν έλεγχο, ποδηγέτηση και χρήση των κινημάτων)   είχαν σημαντικές επιπτώσεις.  Εμφανίζονται δε ιδιαίτερα προβλήματα  σε τοίχους, στέγη,  ταβάνια,   πατώματα και φυσικά καταστροφές στις οροφογραφίες. Σημειώνεται πως το Κτίριο δεν κατοικείται από το 1950.
Είναι αυτονόητο λοιπόν ότι το Κτίριο δεν μπορεί να ανταποκριθεί στα οράματα, στους στόχους και στους σχεδιασμούς, αν και 20 χρόνια ιδιοκτησία της ΟΚΕΣΑ,  αγορασμένο  και εξοφλημένο  με ιδιαίτερο κόπο και κόστος.
Κύριοι Υπουργοί,
Τα 1 έως 7 σχετικά είναι μέρος των διαχρονικών πολλών γραπτών και προφορικών πράξεων της ΟΚΕΣΑ αλλά το κράτος (και στην περίοδο των υπουργών της δικής σας κυβέρνησης, αν και περιμέναμε διαφορετική στάση)  αρκείται σε εκφράσεις συμπάθειας, επιβεβαιώσεις δικαίων μας, υποσχέσεις, διαβεβαιώσεις.
Ενώ το κράτος  είναι ιδιαίτερα απλόχερο  προς κάθε ιδιωτική επιδίωξη, συμπεριφέρεται σκληρά προς τα Κινήματά μας, τους   Απόδημους που  λειτουργούν και με κανόνες διαφάνειας. 
Αυτό προκύπτει και από το τις ανύπαρκτες πολιτικές χρηματοδότησης εκ μέρους του ΥΠΠΟ, τις οποίες πρέπει να οργανώσει, με διαφάνεια,   και να παρουσιάσει  η νέα Υπουργός.
Προκύπτει και από το νέο νόμο για την «Κοινωνική Οικονομία» ο οποίος δεν ανταποκρίνεται στα προσδοκώμενα και πρέπει να  διορθωθεί για τα Κινήματά μας, τα οποία  λειτουργούν αποκλειστικά εθελοντικά.

Ζητούμε από εσάς, κατεπειγόντως, τα παρακάτω:

 1. Να δώσετε εντολή στο ΠΡΆΣΙΝΟ ΤΑΜΕΊΟ για  άμεση εκταμίευση των  υπόλοιπων  περ. 74 χιλ. ευρώ (25 εκ. δρχ.) από τη χρηματοδότηση του 1997 ώστε να ξεκινήσουν εργασίες αποκατάστασης και, κυρίως,  προστασίας από κινδύνους για διερχόμενους και  τα σοβαρά προβλήματα από τη στέγη. 
 2. Τη δυνατότητα μεταφοράς των 500 τμ  εναπομείναντα συντελεστή δόμησης.
 3. Την αλλαγή της νομοθεσίας (ιδιαίτερα του «Καλλικράτη», άρθρο 100  από το ΥΠΕΣ) όπου απαγορεύει   τη δυνατότητα χρηματοδότησης από το κράτος φορέων   ιδιωτικού δικαίου ή σύναψης συμβάσεων με την Αυτοδιοίκηση, αν και  παρέχεται πλουσιοπάροχη χρηματοδότηση σε ιδιώτες.
 4. Την απλούστευση των διαδικασιών και τη μη υποχρέωση  πληρωμής κανενός ποσού για   έκδοση κάθε είδους άδειας που αφορούν  αποκατάσταση/αναπαλαίωση  σε   “ιστορικό διατηρητέο μνημείο”.
 5. Να υπάρξουν αντιγραφιοκρατικές πράξεις και διευκολύνσεις στα σχετικά έργα λόγω του μη κερ- δοσκοπικού χαρακτήρα της ΟΚΕΣΑ ώστε να μην εξομοιώνεται με κερδοσκοπικές επιχειρήσεις.
 6. Να καταργηθεί ο ΕΝΦΙΑ ή άλλος σχετικός φόρος .
 7. Νέα χρηματοδότηση ώστε η αποκατάσταση/αναπαλαίωση να είναι  συνολική στο Κτίριο η οποία  προϋπολογίζεται στις 550 χιλ. ευρώ. Δυνατότητα ένταξης στα ΕΣΠΑ ή άλλα προγράμματα.
 8. Ένταξη στις “ΕΙΚΑΣΤΙΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΕ ΤΥΦΛΕΣ ΟΨΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΣΤΙΣ ΕΔΡΕΣ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ” του ΥΠΕΝ.


Κύριοι Υπουργοί,
Στα 1-7  σχετικά περιγράφεται και η 35χρονη πορεία-ιστορία της ΟΚΕΣΑ με το ιδιαίτερα σημαντικό έργο στον Πολιτισμό, στα Κινήματα, στην Ανάπτυξη, στους Αγώνες, στη Δημιουργία.   Όμως, η  ουσιαστική  συνέχεια  απαιτεί  τα πάρα πολλά που  μπορεί  να στηρίξει-αναδείξει και η αξιοποίηση του 3ώροφου  Κτιρίου με Κήπο.
Όπως τα οραματίστηκαν Απόδημοι Κερκυραίοι μέσα από τα   10κάδες Σωματεία τους αλλά και την (επισυναπτόμενη) Επιτροπή Προσωπικοτήτων. Και φυσικά, οι Φίλοι και το Συνεργαζόμενο Κίνημα.
Για συνέχιση της πολυπολιτισμικής προσφοράς  με αναφορά την Κέρκυρα, τα Επτάνησα και φυσικά την Αθήνα με την  Περιοχή  έδρας: Βάθη-Καραϊσκάκη-Στ. Λαρίσης,  τους Κατοίκους της, τους Μετανάστες, τους Φίλους.

Επιθυμούμε και άμεση συνάντηση μαζί σας.
Παράκληση, ο κ. Σταθάκης να δώσει σαφή εντολή για υλοποίηση των παραπάνω με πρώτη την εκταμίευση. 
Επίσης, ο κ. Φλαμπουράρης, στα πλαίσια και των νέων καθηκόντων, να επιβλέψει ώστε να μην  υπάρξουν «εμπόδια»  ή νέες καθυστερήσεις.

Είμαστε στη διάθεσή σας  για κάθε διευκρίνηση.


Με εκτίμηση

Για το Διοικητικό Συμβούλιο


Ο ΠρόεδροςΗ Γενική Γραμματέας
Γιάννης Ζωχιός(Επίτιμος Πρόεδρος ΟΚΕΣΑ)Γούση Αμαλία

27 Οκτ 2016

Απόφαση 19ου Συνεδρίου: Έκθεση ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ


ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΚΕΡΚΥΡΑΪΚΩΝ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣ (Ο.ΚΕ.Σ.Α.)
Ψαρών 54 τ.κ.10439 Αθήνα
Α.Φ.Μ.: 090259643 ΔΟΥ Α' Αθηνών
http://takerkyraika.blogspot.gr/ 
e-mail: okesads@gmail.com
τηλ.: Προέδρου: 6937179122-Γραμματέα: 6972033347
Ημ/νια16/6/2016
Αρ. πρωτ.

Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΟΚΕΣΑ
με απόφασή του στις 15 Ιούνη 2016
κοινοποιεί την    απόφαση του 19ου Συνεδρίου
 με το Πόρισμα της Επιτροπής

που κατέγραψε τα οικονομικά στοιχεία και συμπεράσματα  από τη διαχείριση της περιόδου 1999-2006 σχετικά με τις ποικίλες και πολύ σημαντικές οικονομικές προσφορές για την αποκατάσταση του Κτιρίου  και τα  δικαιώματα συνιδιοκτησίας των  Συλλόγων Μελών.

Στο 19 Συνέδριο:
«Αποφασίστηκε να γνωστοποιηθεί για να λάβουν γνώση της Έκθεσης  Σύλλογοι και Στελέχη, κυρίως αυτά  που διαχειρίστηκαν τα ποσά αυτά. Το νέο ΔΣ και η Επιτροπή να είναι σε ετοιμότητα για αξιολόγηση κάθε στοιχείου και παρατήρησης και, αν χρειαστεί, να υπάρξουν διορθώσεις στην Έκθεση».

Το ΔΣ θα  βρίσκεται στη διάθεση κάθε συλλόγου, στελέχους, μέλους και ενδιαφερόμενου  για κάθε πληροφορία , διευκρίνηση και συζήτηση  σχετικά με την Έκθεση και τη Συνεδριακή Απόφαση.
Μπορεί ακόμη να παρευρεθεί και σε συνεδριάσεις  ΔΣ ή σε συνελεύσεις  συλλόγων ώστε όλα τα μέλη τους να ενημερωθούν και τοποθετηθούν.

Το ΔΣ θα αναμένει  τις γραπτές παρατηρήσεις  έως 31 Δεκέμβρη  2016.
Εάν υπάρξουν αργότερα από 31/12/2016 συνεδριάσεις ΔΣ ή συνελεύσεις συλλόγων,  θα ανταποκριθεί.
Ακολούθως θα επεξεργαστεί το σύνολο των παρατηρήσεων και προτάσεων και,  όπου χρειασθεί, θα προσαρμοσθεί η Έκθεση και θα δημοσιοποιηθεί.
Θα ληφθούν υπόψη και προφορικές συζητήσεις με στελέχη ή όργανα συλλόγων.

Η Έκθεση της Επιτροπής θα είναι στη διάθεση κάθε ενδιαφερόμενου και  αναρτημένη στην ιστοσελίδα της ΟΚΕΣΑ.
 Όμως, θα σταλεί και με e-mail κλπ, αν κάποιος το επιθυμεί.

Για αρχική  διευκόλυνση,  σας παρουσιάζουμε εδώ τα συνοπτικά συμπεράσματα της Έκθεσης η οποία Έκθεση, αφού αναλύει διεξοδικά τα στοιχεία ( με αναφορές και  στην Περίοδο πριν το 1999),  συμπεριλαμβάνει και πολύ αναλυτικά συμπεράσματα:

Συνοπτικά, τα συμπεράσματα για δικαιώματα
«συνιδιοκτησίας» των Συλλόγων/Μελών από έσοδα
την περίοδο 1999-2006,  έχουν όπως παρακάτω:


 1. Συνολικά έσοδα:  265 χιλ. ευρώ.
 2. Από τα 265 χιλ.ευρώ, τα 157 χιλ. ευρώ ήταν χρηματοδοτήσεις για το Κτίριο ( δηλαδή, για εξόφληση υπολοίπου αγοράς και για αποκατάσταση).
 3. Από τα 157 χιλ.ευρώ, 38  χιλ. ευρώ χρησιμοποιήθηκαν για εξόφληση δύο εκ των δόσεων δανείου αγοράς. Ακόμη,   υπήρχαν  σε εκκρεμότητα  4 χιλ. ευρώ.    Σύνολο 42 χιλ.ευρώ.   Υπόλοιπο (από τα 157) 115 χιλ. ευρώ.
 4. Στο Ταμείο της ΟΚΕΣΑ δεν υφίσταντο (κατά την Παράδοση-Παραλαβή)  τα υπόλοιπα 115 χιλ.ευρώ, από εισπραχθέντα για κτίριο,μεταξύ 1999-2006
 5. Επιπλέον, δεν εισπράχθηκαν 82 χιλ. ευρώ,  εγκεκριμένα πριν το 1999 για το Κτίριο και με δυνατότητα άμεσης εκταμίευσης.
 6. Σύνολο 197 χιλ. ευρώ είναι  η «ζημιά» από: Εισπραχθέντα (115) αλλά ΜΗ διατεθέντα για το Κτίριο και (82) ανείσπρακτα.Ο ΠρόεδροςΗ Γενική Γραμματέας
Γιάννης Ζωχιός(Επίτιμος Πρόεδρος ΟΚΕΣΑ)Γούση Αμαλία

17 Σεπ 2016

Ιδιαίτερο ιστορικό γεγονός: Ίδρυση ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΤΩΝ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Η ΟΚΕΣΑ δημοσιοποιεί:


 1. Την Ανακοίνωση της ίδρυσης ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΤΩΝ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ. 
 2. ΣΥΜΦΩΝΟ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΤΩΝ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΩΝ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΠΟΛΙΤΩΝ ΜΕ ΤΙΣ ΕΝΩΣΕΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΩΝ.Το γεγονός αυτό θεωρείται ιστορικό αφού πρώτη φορά δημιουργείται ενιαίο 3βάθμιο  Όργανο στον ιδιαίτερο χώρο αυτών των Κινημάτων.

Αναδεικνύεται  έτσι και ο  ξεχωριστός  ρόλο του Κινήματος των Αποδημητικών Οργανώσεων με μακροχρόνια, πολυεπίπεδη, πολύμορφη και εθελοντική δράση με διακριτό ποσοστό αυτονομίας.

Ιδιαίτερα, το Κίνημα των Απόδημων  με πρωταγωνιστικό  ρόλο της ΟΚΕΣΑ, από το 1986 ξεκίνησε πρωτοβουλίες ίδρυσης Συνομοσπονδίας, δημιουργώντας τη ΣΕΤΟΕ (Συντονιστική Επιτροπή Τοπικών Οργανώσεων Ελλάδος) από  το σύνολο των Αποδημητικών Οργανώσεων στην Αττική.

Η ΣΕΤΟΕ είχε μακρόχρονη δράση και παρουσία αλλά στην πορεία (μετά το 2000)  αδράνησε.

Η τωρινή εξέλιξη, αλλά με  το σύνολο των ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, αποτελεί καθοριστικό γεγονός για την οργάνωση και το  συντονισμό όλου   αυτού του μεγάλου  κοινωνικού και εθελοντικού Κινήματος το οποίο θεσμοθετεί ισχυρότερα το ρόλο του και  στα πλαίσια της Κοινωνικής Οικονομίας αλλά και διεκδίκησης των δικαιωμάτων του απέναντι στο κράτος και τους ευρωπαϊκούς θεσμούς.

                                                                             
ΟΚΕΣΑ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Η ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΤΩΝ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ


Συνένωση του  κόσμου  των Σωματείων σε ένα ενιαίο Κοινωνικό  Εταίρο με στόχο την κάλυψη του θεσμικού κενού της Ο.Κ.Ε στην  Ελλάδα για τον κοινωνικό διάλογο.
Συμμαχία με την Τοπική Αυτοδιοίκηση για μόνιμες «τοπικές κοινωνικές συμπράξεις» ανθρωπιστικής και πολιτιστικής δράσης.

Την Τετάρτη 29/6/2016, συγκεντρώθηκαν στα γραφεία του Πανελλήνιου Παρατηρητηρίου  Ομοσπονδίες με μέλη  Πρωτοβάθμια Σωματεία  Απόδημων εσωτερικού για να συζητήσουν τα αποτελέσματα του Ανοικτού Συνεδρίου για την Κοινωνική Αλληλέγγυα Οικονομία και να σχεδιάσουν τα επόμενα βήματα.
Συμμετείχαν  : ο Παναγιώτης Μπαζίγος, Γενικός Γραμματέας της Μεσσηνιακής Αμφικτυονίας, ο Μανώλης Πατεράκης, Πρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Πολιτιστικών Κρητικών Σωματείων, ο Τσιντής Νικόλαος, Υπεύθυνος Δημοσίων Σχέσεων της Παναρκαδικής Ομοσπονδίας Ελλάδος, ο Γιάννης Φραγκούλης, Πρόεδρος της Ομοσπονδίας Δωδεκανησιακών Σωματείων, Ο Μιχαλάτος Γιώργος, Πρόεδρος της Ομοσπονδίας Κεφαλονήτικων και Ιθακησιακών  Σωματείων (Ο.Κ.Ι.Σ.),  ο Γιάννης Ζωχιός, Πρόεδρος της Ομοσπονδίας Κερκυραϊκών Συλλόγων Αττικής, ο Παναγιώτης Λούτος, Πρόεδρος  της Ομοσπονδίας Συλλόγων Συνδέσμων Τριφυλίας Μεσσηνίας, ο Πασχάλης Συρίγος, Πρόεδρος της Ομοσπονδίας Συλλόγων Μικρών Κυκλαδονήσων και ο Αλέξανδρος Οικονόμου, Δ/νων Σύμβουλος και Πρώην Πρόεδρος του Κοινωνικού Συνεταιρισμού ΚΣΔΕΟ "ΕΔΡΑ".
Όλοι οι φορείς συμφώνησαν ότι,  καινοτομία του Ανοικτού Συνεδρίου ήταν ότι το Συνέδριο δεν περιορίστηκε στις ΜΚΟ και σε κάποιες κατ΄εφημισμό κοινωνικές επιχειρήσεις, αλλά για πρώτη φορά κλήθηκαν και συμμετείχαν για θέματα Κοινωνικής Οικονομίας φορείς από τον κόσμο των Σωματείων  και την Κοινωνία Πολιτών.
Αναγνωρίστηκε και αναδείχθηκε ότι πρωταγωνιστές μιας ουσιαστικής πλευράς της Κοινωνικής Οικονομίας είναι όλες οι παραδοσιακές, μη κερδοσκοπικές δραστηριότητες των πολιτιστικών σωματείων που, ενώ  συμβάλλουν με πολλαπλούς τρόπους στη τοπική και περιφερειακή οικονομία, ωστόσο αποτελούν μη αναγνωρίσιμες  μορφές κοινωνικής οικονομίας.
Από το πανηγύρι του χωριού που διαχειρίζονται Σωματεία, ανάδειξη συγκριτικών πλεονεκτημάτων, ανάδειξη  λαϊκού πολιτισμού,  λαογραφικά μουσεία μέχρι τα Κοινωνικά Ιδρύματα,  Κοινωνικές Επιχειρήσεις και ξενώνες  που δημιουργήθηκαν με δωρεές, κληροδοτήματα, αλλά και συνδρομές των κατοίκων.
Μια προσφορά που έχει παράδοση και ιστορία αιώνων, οργανώνεται μετά τον πόλεμο και στο επίπεδο των αποδήμων, οι οποίοι με κάθε συλλογικό τρόπο στηρίζουν τον τόπο καταγωγής τους.
Αυτό το πολύτιμο κοινωνικό κεφάλαιο που συμβάλλει στη κοινωνική συνοχή και μετριάζει τις ανισότητες, φαίνεται να αγνοείται από το πελατειακό πολιτικό σύστημα που το θέλει έξω από την επίσημη πολιτική για την Κοινωνική Οικονομία, ενώ δημιουργεί παράλληλα σχήματα με τη μορφή  ΜΚΟ για να διοχετεύει εκεί τους πόρους του Ευρωπαϊκού κοινωνικού ταμείου εξυπηρετώντας κλειστά επαγγέλματα κερδοσκοπίας, αντί να τους  προορίζει για τις αυθεντικές οργανώσεις της κοινωνίας πολιτών.
Οι Ομοσπονδίες σήμερα έχουν συνείδηση αυτής της παρέκκλισης και της υποβάθμισης της  πολιτείας στις παραδοσιακές συλλογικότητες, η οποία θα εντείνεται όσο αυτές μένουν κατακερματισμένες και δεν έχουν ισχυρό λόγο στα κέντρα των αποφάσεων.
Συνειδητοποιούν επίσης  ότι θα πρέπει να συμπορευτούν  σε δευτεροβάθμιο επίπεδο με τις θεματικές Ομοσπονδίες και δίκτυα στο πολιτισμό, την Οικολογία και την ανθρωπιστική δράση. Η συμπόρευση αυτή θα εκφραστεί θεσμικά  με τη δημιουργία της ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΤΩΝ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΩΝ  ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ.
Προσβλέπουν από κοινού στη συμμαχία με την Τοπική Αυτοδιοίκηση για μόνιμες «τοπικές κοινωνικές συμπράξεις» ανθρωπιστικής και πολιτιστικής δράσης, πέρα από τις ευκαιριακές συμπράξεις που γίνονται συνήθως για κάποιο πρόγραμμα ΕΣΠΑ. Οι αυθεντικές συλλογικότητες μπορούν να συμμετάσχουν σε κοινωνικές συμπράξεις (χωρίς χρηματοδότηση) αρκεί να διατίθεται  δημοτικοί  χώροι και μέσα προς χρήση.

Αποδέχονται κατ΄ αρχήν και θα υπογράφουν το Σύμφωνο Συνεργασίας που ψηφίστηκε στο Ανοικτό Συνέδριο μεταξύ των δευτεροβάθμιων Ομοσπονδιών και Δικτύων της Κοινωνίας Πολιτών με τις ενώσεις κοινωνικών επιχειρήσεων και Συνεταιρισμών και για την προώθηση των στόχων αυτών θα  συμπορευθούν με τους φορείς που οργάνωσαν το συνέδριο.


ΣΥΜΦΩΝΟ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
ΤΩΝ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΩΝ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΠΟΛΙΤΩΝ ΜΕ ΤΙΣ ΕΝΩΣΕΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΩΝ


Άρθρο 1ο
Προοίμιο

Εμείς, οι Oμοσπονδίες, τα Δίκτυα και οι Ενώσεις Κοινωνικών Επιχειρήσεων και Συνεταιρισμών που πραγματοποιήσαμε το «Ανοικτό Συνέδριο Κοινωνίας Πολιτών για την Κοινωνική Οικονομία» στο Πάντειο Πανεπιστήμιο στις 10-11-12 Ιουνίου 2016, αποφασίσαμε την δημιουργία ενιαίου χώρου έκφρασής μας για την συγκρότηση του συλλογικού κοινωνικού υποκειμένου της Κοινωνικής Οικονομίας στην Ελλάδα.  Ταυτοχρόνως στο Συνέδριο καταγράφηκαν τα ακόλουθα:

 • Το γεγονός ότι για πρώτη φορά, Ομοσπονδίες και Δίκτυα της Κοινωνίας Πολιτών,  Κοινωνικές Επιχειρήσεις  και Συνεταιρισμοί, αλλά και απλοί πολίτες, έκαναν επιτακτικό το αίτημα Ενότητας του χώρου.
 • Η διαπίστωση από όλους τους συντελεστές,  απουσίας αποτελεσματικής πολιτικής για  την καταπολέμηση της ανεργίας και φτώχειας για την παραγωγική ανασυγκρότηση της χώρας και η υποβολή προτάσεων-διαδικασιών για την αντιμετώπιση του προβλήματος, στις οποίες να εμπλέκονται ενεργά οι ίδιες οι κοινωνικές ομάδες που πλήττονται από τον κοινωνικό και οικονομικό αποκλεισμό.
 • Η ανάγκη διαμόρφωσης των συνθηκών εκείνων που θα   συνθέσουν τους κατακερματισμένους υλικούς και ανθρώπινους πόρους, πάνω στους  οποίους μπορεί να αναπτυχθεί η Κοινωνική Επιχειρηματικότητα και η Κοινωνική Αλληλέγγυα Οικονομία.
 • Η  ανάγκη δημιουργίας ενός Κινήματος Συνεργατισμού από όλους τους πολίτες και όλες τις συλλογικότητες μέσα από διαδικασίες αυτοοργάνωσης και αυτονομίας.
 • Η  ανάγκη ανάδειξης του  αναξιοποίητου πνευματικού και πολιτιστικού πλούτου, του κοινωνικού κεφαλαίου των χιλιάδων μικρών συλλογικοτήτων  της χώρας και των εθελοντών πολιτών.
 • Η  πρόθεση της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδος, αλλά και των μεγάλων Δήμων της χώρας για θεσμική συνεργασία με τους φορείς που συγκροτούν το υποκείμενο της Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας. 
 • Αναγνωρίστηκε ότι θεμελιώδης θεσμός για την ανάπτυξη της Κοινωνικής Οικονομίας είναι η συγκρότηση κοινωνικού κεφαλαίου μέσα από την αλληλέγγυα οργάνωση και προσφορά  της ίδιας της Κοινωνίας των Πολιτών.
 • Η ανάγκη επίσπευσης της διαδικασίας για την Ιδρυτική πράξη Σύστασης  Κοινωνικού Εταίρου για την Κοινωνική Οικονομία.

Αποφασίσαμε με το παρόν Σύμφωνο θεσμικής Συνεργασίας τη δημιουργία της Συνομοσπονδίας Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας στην Ελλάδα, ώστε αυτή να διευρυνθεί και να αποτελέσει τον ισότιμο κοινωνικό εταίρο που θα διαβουλεύεται με την τοπική  Αυτοδιοίκηση,  με την πολιτεία, με την Ε.Ε., με τα διεθνή δίκτυα και τους διεθνείς Οργανισμούς.

Άρθρο 2ο
Πλαίσιο συνεργασίας με την Τ.Α. :


 • Προτείνουμε μια γέφυρα συνεργασίας του ενιαίου χώρου της Κοινωνικής Οικονομίας, με τους ΟΤΑ για την δημιουργική αλληλεπίδραση των δύο χώρων και την ανταλλαγή τεχνογνωσίας. Για να γίνει εφικτός αυτός ο στόχος προτείνουμε τη δημιουργία «Δικτύου των ΟΤΑ για την Κοινωνική Οικονομία».
 • Ειδικότερα, για τη θεσμική συνεργασία των ΟΤΑ και των Οργανώσεων της Κοινωνίας Πολιτών και Κοινωνικών  Επιχειρήσεων προτείνουμε ως θεσμικό εργαλείο τις αποκεντρωμένες «Τοπικές Κοινωνικές Συμπράξεις». 
 • Οι «Τοπικές Κοινωνικές Συμπράξεις», συγκροτούν Ενώσεις, από τοπικές συλλογικότητες, κοινωνικά δίκτυα, συνεταιρισμούς  και δομές των ΟΤΑ σε κάθε δήμο. Κάθε Σύμπραξη μπορεί να συσταθεί με ένα τοπικό Σύμφωνο, ένα τοπικό «κοινωνικό συμβόλαιο». Οι Συμπράξεις μπορούν να σχεδιάζουν και να υλοποιούν προγράμματα ενίσχυσης των κοινωνικών δομών στους δήμους με νέες μορφές οργάνωσης της κοινωνικής επιχειρηματικότητας. Δομές οι οποίες μπορούν να κατευθύνουν και να συμβουλεύσουν στη συγκέντρωση κοινωνικού  και διανοητικού κεφαλαίου, αλλά και χρηματικού επενδυτικού κεφαλαίου με τη συμμετοχή της κοινότητας.
 • Είναι παράλληλα αναγκαίος, ένας μηχανισμός δικτύωσης και οργάνωσης, που οφείλει να εξυπηρετεί το σύνθετο έργο της κινητοποίησης των ανθρώπινων πόρων, της αξιοποίησης των ανενεργών υλικών πόρων και της δικτύωσης των κοινωνικών επιχειρήσεων στην ολότητά τους (πολίτες, καταναλωτές, επαγγελματίες, παραγωγοί, κοινωνικοί φορείς της Τοπικής Αυτοδιοίκησης). 


Άρθρο 3
Οι άμεσοι στόχοι μας είναι:


 • Η καθιέρωση  ετήσιου Συνεδρίου με θέμα την ανάπτυξη της Κοινωνικής Οικονομίας, όπως και μετασυνεδριακών εκδηλώσεων.
 • Να αναλάβουμε πρωτοβουλία για την  δημιουργία Ηλεκτρονικής Πλατφόρμας συνεργατισμού των πολιτών, με στόχο  ένα δίκτυο αλληλέγγυας συμβουλευτικής μεντόρων και συμβούλων για την ανάπτυξη της κοινωνικής επιχειρηματικότητας.
 • Να προτείνουμε στα Πανεπιστήμια και στα Ερευνητικά Ιδρύματα την διαμόρφωση ενός πεδίου Έρευνας για τη Κοινωνική Οικονομία στην Ελλάδα και τη καθιέρωση σχετικού αντικειμένου σπουδών.
 • H επεξεργασία   κοινών υπομνημάτων προς τα αρμόδια Υπουργεία για την ένταξη μέτρων υπέρ της Κοινωνικής Οικονομίας στα επιχειρησιακά τους προγράμματα.
 • Η άμεση προετοιμασία του Καταστατικού Ίδρυσης της Συνομοσπονδίας Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας στην χώρα, που θα διοικείται από τους εκπροσώπους των δευτεροβάθμιων Οργανώσεων.


Όλες οι ομοσπονδίες και τα δίκτυα που διοργανώσαμε το Συνέδριο συμφωνούμε σε ένα κοινό πλαίσιο δράσης, αναλαμβάνοντας  από κοινού την ολοκλήρωση των θεσμικών διαδικασιών, για τη συγκρότηση υποκειμένου της Κοινωνικής Οικονομίας ώστε να αποτελέσει ισότιμο κοινωνικό εταίρο.

Οι συμβαλλόμενοι:

26 Ιουν 2016

Πρόσκληση της ΟΚΕΣΑ για νέο Δάσκαλο-Μαέστρο της Χορωδίας

ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΚΕΡΚΥΡΑΪΚΩΝ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣ (Ο.ΚΕ.Σ.Α.)
Ψαρών 54 τ.κ.10439 Αθήνα
Α.Φ.Μ.: 090259643 ΔΟΥ Α' Αθηνών
http://takerkyraika.blogspot.gr/ 
e-mail: okesads@gmail.com
τηλ.: Προέδρου: 6937179122-Γραμματέα: 6972033347
Ημ/νια22/6/2016
Αρ. πρωτ.8


Απόφαση ΔΣ ΟΚΕΣΑ
Πρόσκληση για νέο  Δάσκαλο/Μαέστρο της Χορωδίας 


Το ΔΣ της ΟΚΕΣΑ, στη συνεδρίασή του στις 15/6/2016, ενέκρινε τις θέσεις  που προέκυψαν μετά από συζήτηση σε συνάντηση   με την Επιτροπή της Χορωδίας και  καλεί:

 • Κάθε ενδιαφερόμενο Μαέστρο να καταθέσει την αυτοπρότασή του συνοδευόμενη με βιογραφικό.
 • Προτάσεις μπορούν να καταθέσουν και κάθε χορωδός, σύλλογος, στέλεχος, μέλος, φίλος.

Οι Προτείνοντες όμως πρέπει να βεβαιώνουν  τη θετική βούληση του προτεινόμενου Δασκάλου και το βιογραφικό του.

Οι Προτάσεις ή αυτοπροτάσεις να αποσταλούν έως 20 Ιουλίου 2016 στο e-mail (okesads@gmail.com) της ΟΚΕΣΑ και να γίνεται τηλεφωνική ενημέρωση στον Πρόεδρο. 

Αφού μελετηθούν τα βιογραφικά, θα ακολουθήσει και ιδιαίτερη συζήτηση με τους υποψήφιους Μαέστρους.

Για την τελική απόφαση επιλογής Μαέστρου θα υπάρχει η άποψη της Επιτροπής της Χορωδίας και του Προέδρου της Επιτροπής των Μουσικών θεμάτων ΟΚΕΣΑ.

Για την Επιλογή του Δασκάλου της Χορωδίας  θα ληφθούν υπόψη:

 • Το βιογραφικό
 • Ο συνχνωτισμός με τους Χορωδούς
 • Οι προτάσεις του για τη Χορωδία
 • Η εθελοντική προσφορά
Για το Διοικητικό Συμβούλιο

Ο ΠρόεδροςΗ Γενική Γραμματέας
Γιάννης Ζωχιός(Επίτιμος Πρόεδρος ΟΚΕΣΑ)Γούση Αμαλία